`

Witamy w serwisie internetowym Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp贸艂ka z o.o. w W臋growie

O PGK W臋gr贸w


Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó艂ka z o.o. w W臋growie
powsta艂o w roku 1992 w wyniku przekszta艂cenia Przedsi臋biorstwa Gospodarki Komunalnej w W臋growie.
Spó艂ka prowadzi dzia艂alno艣膰 w oparciu o Umow臋 Spó艂ki potwierdzon膮 Aktem notarialnym z dnia 24.01.1992 roku Repertorium A 156/92 i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze S膮dowym - Rejestr Przedsi臋biorców pod numerem 0000112493.


(zdj.: siedziba Spó艂ki - widok od strony po艂udniowej)

        W艂adzami Spó艂ki s膮:

 • Zgromadzenie Wspólników - w osobie Burmistrza Miasta W臋growa
 • Rada Nadzorcza – w sk艂adzie:

             Janusz Do艂臋ga          - Przewodnicz膮cy

             Krzysztof D膮browski  - Cz艂onek

             Dariusz Kowalczyk     - Cz艂onek

             Tomasz Laskowski     - Cz艂onek

 • Zarz膮d Spó艂ki – jednoosobowy. Cz艂onek Zarz膮du - Dyrektor: Edwin Salamon

Zgodnie z §10 Umowy Spó艂ki do dokonywania czynno艣ci prawnych w imieniu Spó艂ki upowa偶niony jest Zarz膮d jednoosobowy. Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo burmistrz Miasta W臋growa. Miasto posiada 100% udzia艂ów Spó艂ki.

        W sk艂ad organizacyjny Spó艂ki wchodz膮:

 • Zak艂ad Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
 • Zak艂ad Gospodarki Mieszkaniowej
 • Targowiska

Aktualno艣ci

 

 

ARCHIWUM

Wprowadzamy indywidualne rachunki bankowe

(2023-12-01 15:02:27)

Przedsi臋biorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o. o. w W臋growie informuje, i偶 z dniem 27.11.2023r. zosta艂y wprowadzone indywidualne rachunki bankowe dla najemców lokali komunalnych.
Prosimy o dokonywanie wp艂at na konta bankowe wskazane na zawiadomieniach o zmianie op艂at.


Uwaga . Zmiana stawek za TV.

(2023-11-14 08:35:41)


Nowe taryfy za wod臋 i 艣cieki dla W臋growa

(2023-07-10 12:17:48)


Harmonogramy wywozu odpad贸w na 2023 rok dla nieruchomo艣ci niezamieszka艂ych (FIRMY)

(2023-01-11 13:37:48)

link do harmonogramów


Harmonogramy wywozu odpad贸w dla mieszka艅c贸w na 2023 rok

(2022-12-21 15:05:53)

link do harmonogramów


Gazele Biznesu

(2022-07-21 14:16:04)

Zostali艣my wyró偶nieni


Wynajem wysi臋gnika

(2022-02-17 19:34:11)

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó艂ka z o.o. w W臋growie 艣wiadczy us艂ug臋 wynajmu wysi臋gnika koszowego.

 

Parametry techniczne wysi臋gnika:

 • Wysoko艣膰 robocza: 19.60 m
 • Wysoko艣膰 podnoszenia: 17.60 m
 • Zasi臋g boczny (300 kg): 8.7 m
 • Maksymalna 艂adowno艣膰: 300.00 kg
 • Obrót kosza 90º/90º

 

Cena wynajmu:

1 rbh - 125,- z艂 netto,

Na terenie W臋growa dojazd gratis.

Poza terenem miasta W臋grów dojazd - 3,50 z艂 netto/km

Cena obejmuje prac臋 sprz臋tu wraz z jednoosobow膮 obs艂ug膮.

Dodatkowe czynno艣ci, takie jak np. piel臋gnacja drzew podlegaj膮 indywidualnym ustaleniom.


Aktualne numery kont dla W艁A艢CICIELI MIESZKA艃 we Wsp贸lnotach Mieszkaniowych

(2021-04-06 11:04:53)

Najemcy lokali komunalnych we Wspólnotach dokonuj膮 op艂at czynszowych na konto PGK

 

Wspólnota Mieszkaniowa

Numer konta

Gda艅ska 104

35 1240 2731 1111 0010 7907 6673

Osiedle Liw

11 1240 2731 1111 0010 7907 9821

Mickiewicza 10

80 1240 2731 1111 0010 7640 7878

Nowa 1

42 1020 4476 0000 8102 0017 4094

Nowa 5

74 1020 4476 0000 8502 0402 7520

Pi艂sudskiego 7

20 1020 4476 0000 8002 0017 4151

Pi艂sudskiego 9

30 1020 4476 0000 8602 0279 6654

Pi艂sudskiego 19

31 1240 2731 1111 0010 7907 5096

Pi艂sudskiego 21

34 1240 2731 1111 0010 7907 3975

Przemys艂owa 10

89 1240 2731 1111 0010 7907 8417

Stadionowa 1

91 1240 2731 1111 0010 7907 4695

Stadionowa 6

83 1020 4476 0000 8202 0098 3742

Zwyci臋stwa 4

60 1020 4476 0000 8202 0392 4420


Informacja - o艣wiadczenia

(2020-07-30 14:07:58)

INFORMACJA DLA MIESZKA艃CÓW

     Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w W臋growie zawiadamia, 偶e w celu usprawnienia przep艂ywu informacji oraz podniesienia bezpiecze艅stwa zwi膮zanego z COVID-19 od 01 stycznia 2021 r. wszystkie dane dotycz膮ce op艂at, rozliczenia, zawiadomienia o zmianie op艂at itp. b臋d膮 przesy艂ane drog膮 elektroniczn膮.

     W zwi膮zku z powy偶szym prosimy o wype艂nienie o艣wiadcze艅, które by艂y do艂膮czone do rozlicze艅 za wod臋 i dostarczenie ich do biura PGK Sp. z o. o. na ul. Gda艅skiej 69 lub do biura na Targowisku przy ul. Zwyci臋stwa 7.

     W przypadku nieotrzymania o艣wiadczenia prosimy o zg艂oszenie si臋 do Przedsi臋biorstwa lub pobrania ze strony internetowej PGK Sp. z o. o.

     Je艣li nie korzystaj膮 Pa艅stwo z poczty elektronicznej prosimy o wskazanie adresu e-mail kogo艣 z rodziny lub bliskich, kto b臋dzie przekazywa艂 Pa艅stwu informacje o zmianach.

 

druk o艣wiadczenia dla mieszka艅ców Wspólnot Mieszkaniowych (.pdf)

druk o艣wiadczenia dla mieszka艅ców zasobów komunalnych (.pdf)


Zasady segregacji odpad贸w

(2019-07-05 15:07:07)

link do strony


艢wiadczymy us艂ug臋 mycia pojemnik贸w na odpady komunalne

(2021-08-30 16:29:02)

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó艂ka z o.o. w W臋growie 艣wiadczy us艂ug臋 mycia pojemników na odpady komunalne.

Cennik mycia pojemników przez Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó艂ka z o. o. w W臋growie:

Wielko艣膰 pojemnika

Regularne mycie pojemników (min. 1 raz w miesi膮cu)

Dora藕ne mycie pojemników

1100/660

35 z艂 netto/ szt.

70 z艂 netto/ szt.

240/120/110

20 z艂 netto/ szt.

40 z艂 netto/ szt.

 

 

Us艂uga 艣wiadczona jest od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 7 00 -15 00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powy偶szej us艂ugi proszone s膮 zg艂asza膰 zapotrzebowanie min. 2 dni przed planowanym terminem odbioru odpadów b膮d藕 zapotrzebowaniem na mycie (w przypadku dora藕nego mycia).

W przypadku regularnego mycia pojemników nale偶y okre艣li膰 cz臋stotliwo艣膰 mycia i planowany okres korzystania z us艂ugi.

Kontakt:

- adres e-mail: pgkwegrow@home.pl

- tel. 25 792 23 11 wew. 12

 

Zdj臋cia pojemnika wewn膮trz przed i po myciu

      

 

Zdj臋cia pojemników przed myciem

 

Zdj臋cia pojemników po myciu

 


Przetargi

ARCHIWUM

INFORMACJA

(2020-01-09 13:01:02)

Tre艣ci og艂aszanych przetargów zamieszczane s膮 w zak艂adce BIP


Kontakt

Przedsi臋biorstwo Gospodarki Komunalnej Spó艂ka z o.o.

07-100 W臋grów, ul. Gda艅ska 69

Godziny pracy: pn - pt  7:00 - 15:00

Regon: 710045680

NIP: 824-000-31-72

BDO: 000041835

KRS: 0000112493

S膮d Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku VI Wydzia艂 Gospodarczy KRS

Wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 4.295.000,00 z艂

Numer konta bankowego: PKO BP SA: 59 1020 4476 0000 8002 0102 6855

Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl

Strona BIP: pgkwegrow.naszbip.pl

Adres e-mail: pgkwegrow@home.pl

Adres e-mail do przesy艂ania faktur: faktury@pgk.wegrow.pl

Adres skrytki e-puap: PGK_Wegrow

telefony:

- centrala:      25 792 23 11

- fax:             25 308 11 87

- ZOiGO:        25 792 26 54

- targowisko:  25 792 24 47